ANASAYFA

Klasik analizci Steven Karpman’ın insan ilişkilerine dayanarak oluşturduğu Karpman Drama üçgenine göre üç insan modeli vardır. Steven Karpman’ın oluşturduğu bu model gerek iş hayatı gerekse sosyal çevremizde karşımıza çıkacak insan modelleri üzerinedir. Karpman’ın oluşturduğu bu modelde üç insan tipi vardır. Bunların biri kurban diğeri suçlayıcı öteki ise kurtarıcıdır.

Üçgende yer alan kurban için hayat acı ve kederden ibarettir. Yaşamı boyu sürekli acılarla karşılasan kurbanın artık zorluklarla mücadele edecek, savaşacak gücü kalmadığından artık başına gelen tüm kötülüklere boyun eğmiştir. Suçlayıcı saldırgan ve öfkelidir. Kurban üzerinde suçlayıcı ithamlarda bulunurken sürekli yargılayıcı ve öfkelidir. Öfkesini var oluş fikrinden alır. Kurtarıcı ise kurban için üzülür ve ona yardım etmek ister. Ama kimseyi kurtarmaz. Aslında bu onun yanılsamasıdır. Varlığını böyle devam ettirir.

Şuan üstünde yaşadığımız bu yeryüzü kendine sürekli yeni bir kurban, suçlayıcı ve kurtarıcı aramakta. Çizilen bu sınırların her biri bir diğerinin var olması için gerekli.

Taraf seçmemiz için zorluyorlar bizi. Medyanın renkli dünyası bize taraf seçmenin aidiyetle bir bağı olduğunu söylüyor. Takım elbiseli öfkeli adamlar taraf seçmenin var oluş gerekliliği olduğunu iddia ediyorlar. Bankalar ise taraf tutmanın getirdiği kar hakkında reklam filmleri çekiyor.

Oysa biz taraf tutmak yerine farklı ve yeni fikirler üretmek istiyoruz. Büyük bir masaya oturup bu fikirleri konuşmak sonra büyüyerek gelişmek istiyoruz. Farklı dillerin konuşulduğu bir ortama girip teker teker her dilde kardeşliğin aslında ne anlama geldiğini yanımızda bulunana heyecanla anlatmak istiyoruz. Aslında biz İpek Yolu’ndan hareket eden bir trene binip yeni ufuklara yelken açmak istiyoruz.