Özbekistan

’27-29′ başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.”

1. Uzun süre SSCB’nin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) hakimiyetinde altındaki ülkelerden biri olan Özbekistan SSCB’nin dağılmasıyla 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir.

2. Komünist Parti’de yetişen İslam Kerimov Özbekistan’ın ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

3. 11 Eylül Saldırılarından sonra ABD’nin yürüttüğü ‘Terörizme Karşı Savaş’ stratejisine Özbekistan devlet yönetimi destek vermiştir.

4. Özbekistan dünyanın en büyük altıncı altın üreticisidir.

5. Özbekistan dünyanın en fazla pamuk üreten altıncı ülkesidir.

6. Semerkant’ta Ölüm kitabının yazarı Craig Murray kitabında şu olaydan bahsetmiştir. Eski bir Sovyet uygulaması olan öldürülen kişiye sıkılan kurşunların parasının maktulün yakını tarafından ödenmesi uygulaması bir dönem Özbekistan’da da uygulanmıştır.

7. Özbekistan nüfusunun %80’ni oluşturan Özbeklerin yanı sıra ülkede Rus, Tacik, Kazak, Karakalpak, Tatar gibi farklı etnik yapıya sahip olan birçok milletten insan yaşamaktadır.

8. Tarihte Moğol işgaline uğrayan Özbekistan önemli tarihi ve kültürel miraslarının zarar görmesiyle azımsanmayacak hasarlar almıştır.

9. Özbekistan ipek yolunun önemli noktalarından olan ve önemli İslam bilginlerinin yetiştiği Semerkant ve Buhara şehirlerine sahiptir.

10. 2002-2004 yılları arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te büyükelçilik yapan Craig Murray’in Semerkant’ta Ölüm kitabında İslam Kerimov yönetiminin 18 bin siyasi-dini mahkumun hapsedildiğini belirtmektedir.

11. Özbekistan’da eğitime başlayan her öğrenci okulun ilk yıllarından üniversite eğitimine kadar İslam Kerimov’un kitaplarını okumak zorundadır.

12. Özbekistan halkının nüfusunun %96’sı Müslüman, %2’si Ortadoks Hıristiyan %2’si de diğer dinlere mensup topluluklardan oluşmaktadır.

13. 13 Mayıs 2005’te İslam Kerimov yönetimini protesto etmek üzere Andican’da toplanan muhalif grupların üzerine ateş açılmasıyla binlerce kişi hayatını kaybetti.

14. Sovyetlerin hakim olduğu ülkelere kazandırdığı en önemli özelliklerden biri de iyi bir eğitim ve sağlık hizmetidir.

15. Sovyet Rusya’nın teknik ve kültürel alanlarda kurmuş olduğu üstünlük Özbekistan’da da kendini göstermektedir. Teknik alanlarda çalışan başarılı ustaların birçoğu Rus ustalardır.

16. Tacikler diğer etnik gruplara göre eğitim seviyesi en yüksek gruptur.

17. İslam Kerimov yönetimi despotizme verilebilecek örneklerden biridir.

18.Özbekistan’ın resmi dili Özbekçe olmasına rağmen nüfusun çoğu Rusça konuşup yazabilmektedir.

19. Aslen Moğol olan ve Özbekistan’ın Keş şehrinde doğan Timur Özbeklerin büyük önem verdikleri ve sevdikleri bir liderdir.

20. Özbekistan’ın güneydeki sınır şehri olan Tirmiz ülkenin Afganistan ile bağlantısını sağlayan önemli merkez noktasıdır.

21. Afganistan üzerinde üretilen uyuşturucu Özbekistan üzerinden başta Orta Asya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine yayılmaktadır.

22. Orta Asya’nın ilim ve İslami merkezi olan Özbekistan günümüzde hala Müslümanların önem verdiği kültürel ve dini değerlere sahiptir.

23. Özbekistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev devlet yöneticiliğine geçtikten sonra İslam Kerimov yönetiminin yolsuzluk yaptığını itiraf eden açıklamalarda bulunmuştur.

24. 1928 yılında Stalin’in kurduğu Kolhoz sistemi tarımda özelleşmenin önüne geçerek tüm tarım arazilerinin ve tek sahiplik hakkının devlete geçmesiyle halk devlet arazilerini ekmekle ve ekonomiye destek vermekle sorumlu tutulmuştur. Bu sistem Sovyetlerin hakim olduğu tüm ülkelerde uygunlandığı gibi Özbekistan’da da yürürlüğe girmiştir.

25. Özbekistan Komünist Partisi’nde yetişen birçok siyasetçi Özbekistan yönetiminde etkin görevler almıştır.

26. Özbekistan’da “Başkanlık Sistemi” uygulanmaktadır. Devlet Başkanı, Özbekistan Silahlı Kuvvetleri’nin de başıdır ve gerekli gördüğü durumlarda Ali Meclis’e danışmadan olağanüstü hal veya savaş ilan edebilir.

27. Medyada Demir yumruklu lider adıyla anılan İslam Kerimov 78 yaşında geçirdiği beyin kanamasıyla 2 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir