Tanzanya

’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.”

 1. Bir milyon yedi yüz elli bin yıl öncesine ait ilk insan fosilinin bulunduğu Tanzanya ‘’insanlığın doğduğu yer’’ diye de adlandırılmaktadır.
 2. Tanzanya 945.087 km² yüz ölçümüne sahiptir.
 3. Dünya Bankası’nın açıkladığı 2017 verilerine göre Tanzanya nüfusu 57,31 milyondur.
 4. Tanzanya ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.
 5. Dünyanın en yoksul ülkelerinin Afrika ülkeleri olduğu, dünyadaki AIDS hastalarının dörtte üçünün Afrika’da bulunduğu, Afrika kıtasının açlık, kıtlık ve hastalık sonucu ölümlerinin en yüksekte yaşandığı yer olarak görülmektedir.
 6. Tanzanya’da dağlık bölgelerde yoğunlaşan nüfusta, sayıları 120’ye varan değişik kabilelerin üyeleri bulunur.
 7. Tanzanya’da yaşayan kalabalık ve kültürlerini bugüne kadar devam ettirmiş olan önemli kabilelerden biri de Masailer’dir.
 8. Masailer 300 yıl önce Sudan’dan Tanzanya topraklarına göç etmiş ve 19. Yüzyılda kaşifler ve tüccarlar arasında ‘’korkusuz savaşçılar’’ olarak nam salmışlardır.
 9. Masailer büyük önem verdikleri sığırlarına son derece dikkat ediyorlar onları kesmiyorlar ve etlerini yemiyorlar. Sürekli sığırlarını otlatabilecek yeni yerler arayan Masailer hiçbir yeri sahiplenmiyor, yılda iki kez yer değiştiriyorlar.
 10. Geçici evleri dışında hiçbir mülkiyeti olmayan Masailerin mezarları da yok. Kültürleri gereği ölülerini gömmeyen Masailer, ölülerini gömmek yerine uzak diyarlara götürüp vahşi hayvanların oldukları bölgelere bırakıyorlar.
 11. Msai Mara bölgesinde yaşayan Masailer, küçük ince bedenleri ve kırmızı kıyafetleriyle dikkat çekerken gerçek bir Masai olmalarının en büyük göstergesi küçük yaşlardan itibaren pek çok yerinden delik olan kulakları ve renk renk takılarıdır.
 12. Tanzanya ve Doğu Afrika ülkeleri 8. yüzyılda ülkelerine gelen Arap tüccarlar sayesinde İslam’la tanışmışlardır.
 13. Doğu Afrika’ya ticaretle gelen tüccar Arapların bölgeye yerleşmesiyle yeni bir kültürün tohumları atılmış oldu. Arap tücarrların yerli halkla evlenmesi kendilerine has yeni bir dil ve yeni bir kültür oluşmasını sağlamıştır. Arap- Afrika karışımı bu toplumun dili Arapça’ya benzeyen bir dil olan Sevahilice’dir.
 14. Sevahilice bünyesinde Arapça ve Farsça kelimeler barındırmaktadır. Önceleri Arap alfabesi ile yazılan bu dil yazı devrimi ile Latin harflerine geçmiştir.
 15. Sevahili sahil kelimesinden gelir ve sahil halklarının dili anlamında kullanılmaktadır .
 16. İslam dini Afrika’ya Arap tüccarlarla gelirken, Hristiyanlık ilk defa 1840’larda Avrupalı sömürgeciler tarafından bölgeye ulaşmıştır.
 17. Doğu Afrika’nın en eski İslami yapısı, Zengibar (Zanzibar) Adası’nın güneyinde bulunan 1007 yılında yapılan Kizimkazi Şiraz Cami’sidir.
 18. Tanzanya’da yerlilerin yanı sıra pek çok Arap, Hintli, Pakistanlı ve Avrupalı’da yaşamaktadır.
 19. Nüfusun yarısı Müslüman yarısı Hristiyan olan ülkede pek çok kabile ve azınlıklar olsa da herhangi bir savaş veya iç çatışma yoktur.
 20. Tüm zorluklara rağmen huzurlu, mutlu ve barış içerisinde yaşamayı başarmış olan Tanzanya halkı kendi dillerine göre ‘’Takma Kafana’’ anlamına gelen Hakuna Matata söylemini sıkça kullanmaktadırlar.
 21. Turistler tarafından büyük ilgi gören Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro Tanzanya’dadır.
 22. Eşsiz bir doğası olan Tanzanya safari yapmak isteyenler içinde bulunmaz imkanlar sağlamaktadır.
 23. Tanzanya’nın geleneksel kıyafeti olan Kangalar saf pamuktan dokunmuş, dikdörtgen biçiminde ve etrafı koyu renk bir şeritle boyanmış, canlı ve çok renkli, desenli, iki parça bir örtüdür. Birbirinin aynı boyutlarında olan bu iki parçanın biri ile baş, omuzlar ve kollar örtülürken diğeri ile de belden aşağısından ayak parmaklarına kadar olan kısım örtülür.
 24. Günlük hayat başta olmak üzere özel gün ve gecelerde kullanılan kangaların üzerlerinde çeşit  çeşit figür ve desen bulunmaktadır. Desenlerin yanı sıra kangalarda yazan yazılar onu kullanan kişi hakkında karşısındaki kişiye pek çokmesaj vermektedir.
 25. Kangaların üzerinde yazan bazı yazılar şu şekildedir: ‘’Kalbim tıpkı bir sultan gibi, kendisi her şeye sahip ama o kimsenin mülkiyetinde değil.’’, ‘’Ananası bir kere tadarsan başka meyveye asla bakmazsın.’’, ‘’Bakışlarda dostluk olabilir belki ama nankörlük kalptedir.’’, ‘’İkinci bir kadın almayı aklından bile geçirme.’’, ‘’Koruyucu, destekleyici Allah’tır.’’, ‘’Küçük küçük şeyler birleşince büyük şeyler oluşturur.’’, ‘’Jiletle oynayan kendisini keser.’’.
 26. Tanzanya’yı işgal altına alan Alman kolonileri işgal ettikleri bölgede okullar açmış ve yetişmiş kişileri çalıştırmıştır. Eğitimde Sevahilice’nin kullanılmasına izin veren Almanlar hem bu dilin gelişmesine hem de halkın okur yazarlık oranının artmasına sebep olmuştur.
 27. Günümüzde bozulmamış ve hala geleneksel yapısını koruyan önemli tasavvuf grupları Kuzey Afrika’dadır. Tasavvuf Tanzanya ve tüm Doğu Afrika’da önemini korumaktadır.
 28. Tarihte Afrika köle ticaretinin merkezi olmuş  ve Tanzanya’nın en eski kasabası olan Bagamoyo köle ticaretinin yapıldığı en işlek limanlardan biri olmuştur. Tarihi kasabanın ismi ‘’Bwagomoyo’’ ifadesinden gelmekte ve Bwagomoyo, ‘’Kalbimi çıkarıp bu topraklarda yere attım’’ manasında kullanılmaktadır.
 29. Hint Okyanusu’nun Afrika’yla buluştuğu tarçından, karabibere, karanfilden, hint cevizine kadar birçok baharatın ana yurdu olan Zanzibar 50 küçük adadan oluşmakta ve Tanzanya’ya 40 km uzaklıktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir