Kenya

” ’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.”K

 1. Kenya, Hint Okyanusu’na kıyısı olan bir doğu Afrika ülkesidir.
 2. Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali ile komşudur.
 3. Başkenti Nairobi’dir. Nairobi ülkenin en gelişmiş şehridir.
 4. Kenya’nın sınırlarının toplam: 3,446 km’dir. 536  km sahil şeridine sahiptir.
 5. Ulusal para birimi olan 1 Kenya Şilini 0,058 Türk Lirası etmektedir.
 6. Kenya Başkanlık sistemiyle yönetilmektedir ve üniter bir devlet yapısına sahiptir. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir.
 7. Cumhurbaşkanı; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlardan (“Kabine Sekreteri”) oluşan Kabinenin başı, Silahlı Kuvvetlerin Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi’nin başkanıdır.
 8. 5 yılda bir seçilen Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem görev yapabilmektedir.
 9. Kenya’nın en büyük kreditörü ve en çok ithalat yaptığı ülke Çin’dir.
 10. Kenya kıyı kesimlerinde tropikal, iç kesimlerinde çöl iklimi hakimdir.
 11. Kenya’nın en büyük etnik grubu Kikuyu’lar nüfusun %25ini oluşturur, başkent Nairobi çevresinde yoğun olarak yaşarlar ve geleneksel olarak politik iktidarı elinde tutan grup olmuştur.
 12. Luhya’lar ülkenin ikinci büyük etnik grubunu oluşturur. Batı Kenya’da Uganda sınırının güney kesimlerinde yaşarlar.
 13. Batı Kenya’da Victoria Gölü çevresinde yerleşmiş Luo’lar Kenya’nın üçüncü büyük etnik grubunu oluşturan halktır ve Uganda veTanzanya’da yaşayan halklarla akrabadırlar.
 14. Kenya’nın dördüncü büyük etnik grubu Kalenjin’ler, beşinci ise Kamba’lardır. Kambalar geleneksel olarak askeriyede söz sahibi roller üstlenmişlerdir.
 15. Altıncı en büyük etnik grup olan Kisii’ler nüfusun %6’sını oluşturur ve politik olarak Luo’lar gibi Kikuyu karşıtı bir duruş sergilerler.
 16. 2008 yılının verilerine göre Kenya’nın işsizlik oranı %40’tır.
 17. Kenya hayvan çeşitliliği sebebiyle oldukça zengin bir bölgedir.
 18. Masai Mara Parkı, Kenya’nın Narok bölgesinde yer alan ulusal parktır. BU hayvan doğal hayvan yaşamının korunduğu önemli merkezlerden biridir.
 19.  Bulunan en eski insan fosilleri Kenya’da Turkana Gölü çevresinde bulunmuştur.
 20. Nakuru Ulusal Parkı’ına flamingoların yanı sıra 450’den fazla kuş çeşidi mevcuttur.
 21. Ülkenin Swahili ve İngilizce olmak üzere iki resmi dili vardır.
 22. Swahili aynı zamanda ulusal dilolarak da kabul edilmektedir.
 23. Kenya ekonomisi ve refah düzeni sebebiyle Sahra altı Afrika ülkelerinin önemli isimlerindendir.
 24. Kenya’nın en önemli tarım ürünleri kahve ve çaydır.
 25. Kenya’da Hristiyanların nüfuusa oranı %82,5 iken Müslümanların oranı %11,1’ini oluşturmaktadır.
 26. Nüfusun çoğunluğunun Hristiyan olduğu ülkede Müslümanlar çoğunlukla Mombasa ve Malindi şehirlerinde yaşamaktadır.
 27. 1963’de kullanılmaya başlanan Kenya bayrağında kullanılan siyah renk halkı, kırmızı  renk sömürgecilik ve kölelik döneminde savaşan cesur insanların kanlarını, yeşil renk ise orman ve ovaları sembolize eder.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir