Moğolistan

” ’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.”M

 1. Başkenti Ulanbatur olan Moğolistan 1.564.116 km² yüz ölçümüne sahiptir.
 2. Para birimi Tögrög’dır.
 3. Ülkede herkes Moğolca konuşurken batı kısımlarda Kazakça’da bilinmektedir. Uzun yıllar süren Sovyet işgalinden dolayı ülkedeki vatandaşların çoğu Ruşça bilmektedir.
 4. Ülkenin büyük çoğunluğu Tibet Budizmini benimsemektedir.
 5. Moğolistan’a hava yolculuğu Moskova üzerinden yapılmaktadır.
 6. Moğolistan’ın büyük bölümünde, az yağış ve büyük sıcaklık değişikliklerine sahip, sert bir kara iklimi hüküm sürer.
 7. 2.182.000’lik Moğolistan nüfusunun % 76’sını Halha Moğolları, % 8’ini diğer Moğollar, % 5’ini Kazak Türkleri, kalanını diğer Türkler, Ruslar ve Çinliler meydana getirir.
 8. Toprakları tamamen karayla çevrili Moğolistan, Doğu ve Orta Asya’da yer alır. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneydoğu ve batısında Çin ile sınırı bulunmaktadır.
 9. Başkent Ulanbatur aynı zamanda ülkenin en büyük kentidir. Nüfusun yaklaşık yüzde 45’i burada yaşamaktadır. 
 10. Moğolistan, dünyada yüzölçümü bakımından 19. sırada yer alır. Ülke aynı zamanda dünyanın en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerindendir.
 11. Kazakistan’dan sonra en büyük kara ülkesi olan Moğolistan’da ekonomi hayvancılık ve madenciliğie dayanmaktadır, ancak nüfusun yüzde 20 kadarı günde 1,25 dolardan az kazançla yaşamaktadır.
 12. Ülke topraklarının büyük kısmını bozkırlar oluşturur, toprakların çok küçük kısmı tarıma uygundur.
 13. Ülkenin Kuzey ve batısında dağlar, güneyde ise Gobi Çölü bulunmaktadır.
 14. 1992 yılında piyasa ekonomisine geçiş yapan ülke bundan önce komünizmin etkisi altındaydı. Ülke bu tarihten itibaren hızla serbest piyasaya uyum sağlamak için reformlar uygulamaya başladı.
 15. Moğol devleti, Cengiz Han’ın 1206’da yönetimi devralması ardından bir dizi sefer sonucunda imparatorluk niteliği kazandı.
 16. Geniş bir coğrafyaya dağılan imparatorluk, Cengiz Han’ın ölümünün ardından çok sayıda farklı devlete bölündü. 
 17. İlerleyen süreçte Moğollar, 17. yüzyılda Çin egemenliğine girdi.
 18.  Ülke 1921’de Sovyetler Birliği’nin desteğiyle bağımsızlığını elde etti. 1924’te ülkede komünist rejim kuruldu. 
 19. Moğolistan’ın bağımsızlığının uluslararası alanda tanınması ise 1945 yılını buldu.
 20. 1989’da Doğu Avrupa’da komünist rejimlerin yıkıldığı dönemde Moğolistan da kendi demokrtaik devrimini yaşadı. Çok partili sisteme geçildi, 1992’de yeni anayasa kabul edildi ve piyasa ekonomisine geçiş süreci başladı.
 21. Ülke 1997 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne katıldı.
 22. 21 eyaletten oluşan Moğolistan’da seçimler dört yılda bir yapılıyor. 76 üyeli parlamento başkan adayını kendisi belirliyor.
 23. Cumhurbaşkanı dört yılda bir halk tarafından doğrudan seçiliyor. Parlamentonun gösterdiği başbakan adaylarını ve yasaları reddetme yetkisine sahip.
 24. Moğolistan’da üretimin yaklaşık yarısını hayvancılık ve madencilik sektörleri oluşturmaktadır. Bakır, altın, kömür, uranyum, kalsiyum florit, molibden, volfram, çıkartılan madenlerin yalnızca bir kısmıdır.
 25. 2010 yılında yüzde 6,4 büyüyen Moğolistan ekonomisi 2011’de yüzde 17,3 büyüme kaydetti.
 26. Moğolistan bayrağında bulunan mavi renk kutsal, gök tanrıyı temsil ediyor. Zanabazar’ın ilave ettiği simge var. 3 alev geçmişi bugünü ve geleceği ifade ediyor. Yuvarlak şekil güneşi, güneş ve ay ise gökyüzünü temsil ediyor.
 27. Üçgen oku temsil ediyor. Okların yönü düşmanın alt edildiği anlamına geliyor yani boyun eğdirildiği. 2 balık motifi var. İstikrarı temsil ediyor. Güveni de. Erkek ve dişi birbirini bütünlüyor. Balıkların gözleri açık. Bu da Moğol halkı dışarıdan gelen tehlikelere karşı hep gözünü açık tutar anlamına geliyormuş.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir