Moğolistan

” ’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.”M Başkenti Ulanbatur olan Moğolistan 1.564.116 km² yüz ölçümüne sahiptir. Para birimi Tögrög’dır. Ülkede herkes Moğolca konuşurken batı kısımlarda Kazakça’da bilinmektedir. Uzun yıllar süren Sovyet işgalinden dolayı ülkedeki vatandaşların çoğu Ruşça bilmektedir. Ülkenin büyük çoğunluğu Tibet Budizmini benimsemektedir. Moğolistan’a hava yolculuğu Moskova üzerinden yapılmaktadır. Moğolistan’ın büyük bölümünde, az yağış ve büyük sıcaklık değişikliklerine sahip, sert bir kara iklimi hüküm sürer. 2.182.000’lik Moğolistan nüfusunun % 76’sını Halha Moğolları, % 8’ini diğer Moğollar, % 5’ini Kazak Türkleri, kalanını diğer Türkler, Ruslar …

Continue Reading

Kenya

” ’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.”K Kenya, Hint Okyanusu’na kıyısı olan bir doğu Afrika ülkesidir. Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali ile komşudur. Başkenti Nairobi’dir. Nairobi ülkenin en gelişmiş şehridir. Kenya’nın sınırlarının toplam: 3,446 km’dir. 536  km sahil şeridine sahiptir. Ulusal para birimi olan 1 Kenya Şilini 0,058 Türk Lirası etmektedir. Kenya Başkanlık sistemiyle yönetilmektedir ve üniter bir devlet yapısına sahiptir. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Cumhurbaşkanı; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlardan (“Kabine Sekreteri”) oluşan Kabinenin başı, Silahlı Kuvvetlerin Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi’nin başkanıdır. 5 yılda bir …

Continue Reading

Afganistan

” ’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.” Tam ismi Afganistan İslam Cumhuriyeti olan ülkenin Başkenti Kabil’dir. Hükumet tipi Başkanlık tipi cumhuriyettir olan Afganistan’da yönetim, yargı ve yasama organlarının başı cumhurbaşkanıdır. Afganistan Cumhurbaşkanı Dr. Mohammad Ashraf Ghani’dir. Denize kıyısı olmayan Afganistan Orta Asya ve Güney Asya’nın ortasında bulunmaktadır ve bu iki çok önemli Asya coğrafyanın köprüsü konumunu taşımaktadır. Öte yandan İran gibi Orta Doğu ülkesiyle de sınırı bulunmaktadır. Afganistan’ın Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin ile sınırı bulunmaktadır. Ülke iklim olarak yılda dört mevsimi …

Continue Reading

İran

” ’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.” İ 1.648.195 km2yüz ölçümüyle Ortadoğu ve Batı Asya’da  yer alan İran’ın, komşuları olan Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Kazakistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan, Kuveyt ayrıca Türkiye, Irak, Pakistan, ve Afganistan’dır. İran yerleşim birimleri bakımından 28 eyalet ve 241 ile  ayrılmaktadır.200 yılı aşkın süredir ülkenin merkez şehri konumunda olan Tahran halen İslam Cumhuriyetinin  başkentidir. Ülkenin  diğer  önemli şehirleri  Meşhed, İsfahan, Şiraz, Tebriz, Kerman, Urumiye, Yezd olarak sıralanabilirler. İran para birimi olarak İran Riyali’ni (IRR) kullanıyor. 1979’da önce şah yönetim sistemi ile yönetilen İran Ayetullah …

Continue Reading

Tanzanya

” ’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.” Bir milyon yedi yüz elli bin yıl öncesine ait ilk insan fosilinin bulunduğu Tanzanya ‘’insanlığın doğduğu yer’’ diye de adlandırılmaktadır. Tanzanya 945.087 km² yüz ölçümüne sahiptir. Dünya Bankası’nın açıkladığı 2017 verilerine göre Tanzanya nüfusu 57,31 milyondur. Tanzanya ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Dünyanın en yoksul ülkelerinin Afrika ülkeleri olduğu, dünyadaki AIDS hastalarının dörtte üçünün Afrika’da bulunduğu, Afrika kıtasının açlık, kıtlık ve hastalık sonucu ölümlerinin en yüksekte yaşandığı yer olarak görülmektedir. Tanzanya’da dağlık bölgelerde yoğunlaşan nüfusta, sayıları 120’ye …

Continue Reading

Japonya

” ’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.” Doğu Asya ülkesi olan Japonya 128 milyon nüfusa sahiptir. 128 milyon nüfusuyla Japonya dünyanın en kalabalık onuncu ülkesidir. Japon milli bayrağına Hinomaru denmektedir. Bayrak, beyaz fon üzerindeki kırmızı daire güneşi temsil etmektedir. 378.000 km2 yüz ölçümüne sahip olan Japonya’nın başkenti Tokyo’dur. Para birimi Yen’dir. ¥ Kuzeyden güneye 300 km alana sahip olan Japonya takım adalar üzerine kurulmuştur. Ülkenin en büyük dört adası Hokkaido, Honshu, Shikoku ve Kyushu’dur. Japonya ile özdeşleşen Sakura ağacı ilkbahar mevsiminde çiçeklenmektedir. Aktif fay …

Continue Reading

Sırbistan

” ’27-29′ başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.” Sırbistan, Osmanlı’nın Balkanlarda olduğu süre içerisinde 500 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kaldı. Osmanlı’nın Balkanlardaki en uç sancak noktası olan Sırbistan’a bağlı Sanjak bölgesi günümüzde hala Müslüman Boşnakların yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak varlığını devam ettirmektedir. 17. ve 18. Yüzyılda Avrupa’yı etki altına alan milliyetçilik hareketleri Balkanlarda Sırbistan üzerinden harekete geçmiştir. 1806 yılında Osmanlı’ya karşı isyan başlatan Sırplar bu isyanlarla bağımsızlıklarını kabul ettirmek istemişlerdir. Bu isyanlar her ne kadar bağımsızlıkla sonuçlanmasa da bazı imtiyazlar elde etmelerini …

Continue Reading

Özbekistan

” ’27-29′ başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.” 1. Uzun süre SSCB’nin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) hakimiyetinde altındaki ülkelerden biri olan Özbekistan SSCB’nin dağılmasıyla 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 2. Komünist Parti’de yetişen İslam Kerimov Özbekistan’ın ilk cumhurbaşkanı olmuştur. 3. 11 Eylül Saldırılarından sonra ABD’nin yürüttüğü ‘Terörizme Karşı Savaş’ stratejisine Özbekistan devlet yönetimi destek vermiştir. 4. Özbekistan dünyanın en büyük altıncı altın üreticisidir. 5. Özbekistan dünyanın en fazla pamuk üreten altıncı ülkesidir. 6. Semerkant’ta Ölüm kitabının yazarı Craig Murray kitabında şu olaydan bahsetmiştir. Eski bir …

Continue Reading

Filistin

” ’27-29′ başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.” İslamiyet’in kutsal saydığı topraklara sahip olan Filistin Müslümanlar tarafından büyük bir öneme sahiptir. Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler tarafından kutsal sayılan Filistin toprakları bu üç dinin önem verdiği dini unsurlara sahiptir. Filistin ekonomisi daha çok tarım, sanayi ve balıkçılığa dayanır. Zengin, verimli topraklara sahip olan Filistin topraklarında hemen hemen her türlü tahıl ve meyve yetiştirilebilmektedir. Filistin deyince akla ilk gelen ürünlerden olan zeytin ve hurma yetiştiriciliği ise bu topraklarla özdeşleşmiş önemli besin kaynaklarıdır. Coğrafi konum itibariyle Asya …

Continue Reading