Orta Asya’nın kalbi: Özbekistan

Orta Asya’nın önemli merkez ülkelerinden biri olan Özbekistan tarihe iz bırakan medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Uzun yıllar boyunca kadim medeniyetlerin bilim, ilim ve kültür merkezi olan Özbekistan 20. yy’da Sovyetlerin hakimiyeti altına girmiştir. İşte bu olay yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu kapıdan bizlere bir bakış armağan eden Cavit Aslan’a teşekkürü bir borç bilirim. Sovyetlerin Orta Asya’da kurdukları düzen hakkında konuşacak olursak neler söyleyebiliriz? Orta Asya’nın Osmanlı’yla ilişkisi çok güçlü değildir. Bu durumu Osmanlı hep Batıya yöneldi doğuyu ihmal etti diye yorumlayanlar var. Timur’dan sonra Osmanlı’nın Orta Asya ile ilişkisi epeyce kesildi diyenler de var. Bu konuya şu sebeple değindim. …

Continue Reading