Tanzanya

” ’27-29′başlıklı içerik sayfası anlatılmak istenen ülkeyle ilgili önemli noktaların belirlenip kısa ve öz cümleler halinde 27 ya da 29 maddede okuyucuya sunulmasıdır.” Bir milyon yedi yüz elli bin yıl öncesine ait ilk insan fosilinin bulunduğu Tanzanya ‘’insanlığın doğduğu yer’’ diye de adlandırılmaktadır. Tanzanya 945.087 km² yüz ölçümüne sahiptir. Dünya Bankası’nın açıkladığı 2017 verilerine göre Tanzanya nüfusu 57,31 milyondur. Tanzanya ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Dünyanın en yoksul ülkelerinin Afrika ülkeleri olduğu, dünyadaki AIDS hastalarının dörtte üçünün Afrika’da bulunduğu, Afrika kıtasının açlık, kıtlık ve hastalık sonucu ölümlerinin en yüksekte yaşandığı yer olarak görülmektedir. Tanzanya’da dağlık bölgelerde yoğunlaşan nüfusta, sayıları 120’ye …

Continue Reading